23-07-2020

Suikertaks

Over de machten en krachten die bepalen wat er op ons bord komt…  

Jongeren
‘Een peiling onder jongeren presenteert: twee derde is voor een frisdranktaks. Ze vinden het een goede manier om overgewicht tegen te gaan en de zorgkosten in de hand te houden.’
 


De grootste partij in de peilingen
‘Vet en suiker zijn niet goed,’ stelt de VVD op haar standpuntenpagina. ‘Wij steunen dus initiatieven van ondernemers om minder vet en suiker in producten op te nemen. Maar ook hier betuttelen wij niet: wij zijn dus tegen belastingen op suiker en vet.’
 
Suiker is verslavender dan cocaïne. Zoetigheid oefent een primitieve kracht uit op zoogdieren. Velen onder ons kunnen moeilijk de drang weerstaan. Niet alleen suiker past in een gezond voedingspatroon, ook zout en alcohol hebben gunstige effecten, zolang je er zeer zuinig mee omspringt
 
Trend overgewicht
In 1990 had één op de drie volwassen Nederlanders matig of ernstig overgewicht. Sindsdien is het aantal Nederlanders met overgewicht sterk gestegen tot de helft van alle volwassenen in 2018. Deze stijging in overgewicht is significant voor zowel mannen, vrouwen als de totale groep. Het percentage mannen met overgewicht is sneller toegenomen dan het percentage vrouwen met overgewicht. De cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht.
 
Bijzonder hoe de politiek omspringt met de drug suiker. Schijnbaar kunnen we het niet zelf en hebben we een ‘taks’ nodig die ze tegenhouden. 

Lees het artikel van Follow The Money
https://www.ftm.nl/artikelen/paul-blokhuis-frisdranktaks-mislukt?share=VKvcry1SDBk9aqJGu3LnqRpqHU2JmQkpslNewVQvMxwmb66BDxrDKBE5sQ%3D%3D&utm_campaign=Eric-Smit

25-02-2020

De skill set van de toekomst!

In 2015 keek het World Economic Forum vooruit naar de vereiste ‘skills’ die nodig zouden zijn in 2020. Dat voorspelde enige wijzigingen in de skills en ook in de mate van belangrijkheid van die skills. De skills samen worden ook wel een ‘skill set’ of ‘skillset’ genoemd. In het Nederlands: vaardigheden. 

Voorspellen in 2015

Kijkend naar de mutaties van 2015 t.o.v. de voorspelling in 2020 was en zou vandaag de dag nog steeds ‘complex problem solving’ de meest belangrijkste zijn. Als grootste stijger is ‘creativity’ voorspeld in 2015 voor dit jaar. Dit met het oog op de komst van nieuwe technieken en producten.

 

Voorspellen in 2018

 

In juni 2018 voorspelde het World Econimic Forum over de beste skills sets: dit keer voor 2030. De skill sets waar substantieel minder gebruik van zal worden gemaakt hebben betrekking op beroepen als kassière, customer service medewerker en data input medewerker. Een toename in de zorg en een afname in de industrie.

 

Er zal meer beroep worden gedaan op de sociale & emotionele skills van mensen hiermee doelend op onder andere communicatie, onderhandelen, empathie en continue leren.  Ook op de technologische skills zal meer een beroep worden gedaan. Dit zijn zaken als IT skills, data analyse en onderzoek. Aldus de voorspelling.

 

Voorspellen voor je eigen bedrijf


Maar hoe voorspel je dit nu voor je eigen bedrijf? Heb jij al eens nagedacht over de ontwikkeling van je eigen markt en wat dat betekent voor je dienstverlening/ producten? En als je je eigen toekomst hebt voorspeld, wat betekent dat dan eigenlijk voor de mensen die vandaag bij je werken?


Vragen die vragen om antwoorden. Je voorspelling is je eigen visie op de markt gebaseerd op je eigen ervaring en input van de vele bronnen in je omgeving. Geen makkelijke klus, maar eens geslecht wel een duidelijke koers biedend om op te varen.

 

De glazen bol

 

Natuurlijk beschikken wij binnen Smart Group niet over een glazenbol, maar wel over de kennis en ervaring om je te helpen met je voorspelling en impact op je organisatie. Wij zijn ook prima in staat om te meten wat de huidige competenties zijn van je mensen en die te vergelijken met de gewenste competenties en een eventuele ontwikkelbehoefte bepalen. Geen glazen bol, maar wel ontzettend leuk om te doen.

 

Mocht je hierover eens van gedachten willen wisselen, dan verneem ik graag van je. Leuke bijkomstigheid dat er een nieuwe subsidie is (SLIM) die je 80% van de kosten tot een maximum van € 25.000 vergoed voor het investeren in je eigen toekomst(voorspelling).


https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

https://www.weforum.org/agenda/2018/06/the-3-skill-sets-workers-need-to-develop-between-now-and-2030/ 

06-12-2019

Werkstress bestaat niet!

Ik schreef dit artikel in de Week van de Werkstress, een thema dat mij erg interesseert. Samen met een oud-collega gaf ik een tijd lang presentaties met als titel ‘Werkstress bestaat niet’. Vanuit de overtuiging dat werkstress een construct is dat we zelf creëren. Nagenoeg iedereen die start in een nieuwe baan, komt binnen zonder enige vorm van werkdruk, laat staan stress. Des te opmerkelijker dat er vandaag de dag 1,3 miljoen mensen last hebben van burn-outklachten als gevolg van werkstress en dat werkstress genoteerd staat als de oorzaak van een derde van het verzuim. Ergens gaat er dus iets mis. En dat heeft los van het persoonlijke leed een flinke economische impact: TNO berekende dat verzuim door werkstress 8.100 euro per medewerker per jaar kost. 

Werkdruk is prima, zolang die maar behapbaar blijft. Veel mensen hebben zelfs een beetje werkdruk nodig: het wakkert de creativiteit aan en stuwt de productiviteit. Loopt de druk te hoog op, dan kan die omslaan in stress en dat is minder prettig. De vraag is nu: hoe krijg je het ‘te druk’? 

Mensen gaan werkstress voelen zodra de drie hulpbronnen in de organisatie niet op orde zijn: competentie, autonomie en verbondenheid. Als jij als werknemer het gevoel hebt dat je goed bent toegerust voor je taken, dat je voldoende ruimte hebt om zelf beslissingen te nemen en steun ervaart van je collega’s en leidinggevende, zal je niet snel stress ervaren. Maar valt een van de hulpbronnen weg, dan neemt het risico op werkstress hard toe.

In het deze week verschenen persbericht van brancheorganisatie OVAL staat dat 44% van de werknemers een lage autonomie ervaart en dat 38% de taakeisen hoog vindt. Waar dit speelt, wordt dus werkstress gecreëerd. Dat kan zijn doordat het management geen ruimte en steun biedt, maar bijvoorbeeld ook doordat werknemers taken hebben die ze niet aankunnen of zonder heldere instructies aan het werk gezet zijn - en zich dus niet competent voelen.

Werkstress is op te lossen door kritisch te kijken naar de eigen organisatie en bemensing, en te focussen op de duurzame ontwikkeling van mens & organisatie. Door de benodigde hulpbronnen beschikbaar te stellen. Zo geef je werknemers duurzaam perspectief en reduceer je werkstress, en daarmee verzuim. 

Hieraan concreet ‘smart’ invulling geven vraagt om serieuze aandacht en inspanning. Dat loont: door je bedrijf zodanig te organiseren dat je werknemers autonomie, verbondenheid en competentie ervaren, draag je bij aan duurzame inzetbaarheid. Dan geef je ze werkplezier of zo je wilt werkgeluk in plaats van werkstress.

Wil je eens sparren over stappen die je in die richting kan zetten of kan je wel wat ondersteuning gebruiken bij het vullen en aanboren van de hulpbronnen in je organisatie? Dan hoor ik graag van je.

06-12-2019

De wachtgeld leraar

Ik verbaas me als ik types als Lodewijk Ascher op de barricade zie staan voor minder werkdruk en meer loon. Een paar euro’s extra verandert de motivatie en werkdruk niet voor de gemiddelde werknemer in Nederland. Meer leerkrachten en een degelijke organisatie des te meer. 

Mijn buurvrouw wist me te vertellen dat ze met pensioen gaat op haar 58ste. Ze was benaderd door de stichting van de basisschool waar ze werkt. Die heeft haar geïnformeerd dat het straks niet meer mogelijk is om vroegtijdig eruit te gaan ‘op wachtgeld’ (aanvulling van het participatiefonds op de ww uitkering).  Enigszins verbaasd vroeg ik haar of ze haar baan niet meer leuk vindt? Dat was het probleem niet, maar ze kreeg nu een mooie gelegenheid om te stoppen. De stichting had meerdere leerkrachten gevraagd: er gaan nog ruim 10 personen uit. 

En de demonstraties en het gebrek aan leerkrachten? Dat klopte wel, ze had het ook zwaar. Ze had soms zelfs geen tijd om brood te eten. En…. ze wist niet of het over een aantal jaren nog leuk vindt. Ze neemt het zekere voor het onzekere. Een nieuwe fase en fijn dat ze tot aan de pensioendatum de aanvulling krijgt. Als de pensioendatum opschuift wordt dit aangevuld door het participatiefonds. 

Meer dan 8.800 leraren, schoolleiders en onderwijsassistenten zitten inmiddels zo thuis las ik in 
Het Financiële Dagblad. Ondanks schreeuwende tekorten een uitkering. Werklozen van 55 jaar en ouder met recht op een uitkering tot aan de AOW-leeftijd. Hiervan stond 65% voor de klas. Ontslag als vorm van vroegpensioen.  

Gezondheid is ontslagreden nummer één. Stress en burn-out: klachten die in het onderwijs veel vaker voorkomen dan in andere sectoren. Andere redenen zijn onvoldoende functioneren, een arbeidsconflict, boventalligheid en het aflopen van een tijdelijk contract. Is dat wel echt zo?

Regioplan: “Een significant deel van de WW’ers heeft zich afgekeerd van het primair onderwijs vanwege de extra taken en grote werkdruk, zoals administratie persoonlijke leerplannen, passend onderwijs en dergelijke. Zij noemen dit zelf de voornaamste drempel bij terugkeer naar werk”. 

Ze hebben nog steeds passie voor het vak. Ook willen ze graag aan het werk om meer persoonlijke voldoening te vinden. Invalwerk is een mogelijke oplossing voor terugkeer naar werk las ik. Verlaging van de ervaren werkdruk en administratie, ICT e.d. worden zo omzeild. Een mooie opzet om te re-integreren in het primair onderwijs.

Maar zullen deze mensen hun vroegpensioen door ontslag inruilen voor invalwerk? Lodewijk en collega’s kunnen beter structureel stilstaan bij de organisatie van werk in het onderwijs en de wetgeving die zoiets mogelijk maakt.  


16-11-2017

'Onze' kledingindustrie

Dat veel kleding door onderbetaalde arbeiders in lage lonen-landen wordt gemaakt is bekend. De prijs zegt niet alles: ook duurdere merken doen dit soms. Hoe kun je eigenlijk weten waar je kleding vandaan komt?
Bijzonder dat er een oplossing voorhanden is maar de politicy niet doorpakken. Werkt de lobby van de industrie dan zo hard? Ik zie de rijen voor de #Primark nog niet zomaar stoppen als we mensen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid door niet langer te kopen bij dit soort winkels die bijvoorbeeld kinderarbeid niet uitsluiten.30-05-2016

Hoe sexy ben jij?

Vorige week zag ik een plaatje voorbijkomen op social media. Een tweeluik. In het eerste beeld uit 1987 een superslanke en fitte werknemer, zittend achter een oldskool computer met zo’n mega beeldscherm. Daarnaast zag je diezelfde werknemer begin dit jaar: een grote, pafferige ongezonde kerel van begin 50 met een kleine, ultradunne laptop. De verhoudingen waren anders na een kleine dertig jaar. Dat contrast blijft mij door de kop spoken.Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen fitheid. Natuurlijk moeten ze er ook voor zorgen dat ze gemotiveerd zijn en bijblijven: ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid en productiviteit. Natuurlijk is een werkgever verantwoordelijk om hen daarin te faciliteren, om de randvoorwaarden te scheppen om op een verantwoorde en plezierige manier te kunnen werken.

Die man op het tweeluik had er na een kleine dertig jaar heel wat fitter bij kunnen zitten. Het beeld staat haaks op wat werkgevers van hun werknemers verwachten. Namelijk, dat ze gezond, flexibel en productief zijn gedurende hun hele dienstverband. Werknemers verwachten in diezelfde periode een leuke en uitdagende werkomgeving met een uitgebalanceerd werkaanbod.

Die werkomgeving wijzigt met de jare
n, net als de manier waarop we daarnaar kijken. Werknemers hechten meer waarde dan voorheen aan flexibiliteit van werktijden en werklocatie. Ze willen ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Als werknemer kun je echter niet achterover leunen en afwachten. Je zult moeten meebewegen binnen de zich veranderende (werk)omgeving. Dit vraagt om scholing, maar ook om flexibiliteit en inzicht. Wat doe jij er concreet aan om aantrekkelijk te blijven voor je (toekomstige) werkgever? Welke inspanningen verricht jij om ‘sexy’ te blijven op de arbeidsmarkt?

Rond de 15e van elke maand publiceren wij op onze website één aflevering van een serie van tien tips om aantrekkelijk te blijven als werknemer. Elke tip is een beknopte whitepaper op zich, boordevol concrete aanbevelingen. De eerste vier kun je op de site al downloaden. Op 15 juni plaatsen we nummer vijf:
 

            Tip 1 - Werk aan werkgeluk
            Tip 2 - Lever toegevoegde waarde
            Tip 3 - Ontwikkel je competenties
            Tip 4 - Wees flexibel

Neem je verantwoordelijkheid en blijf aantrekkelijk als werknemer. Doe je voordeel met onze tips! Wil je geen tip missen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief op www.mkbasics.nl.

22-09-2015

Vluchtelingen of gelukzoekers?

 In 6 minuten wijzer?! #dtv

 

01-03-2012

Regisseur zonder regie..

Een beste man, ergens midden 50 en zijn zaakjes prima in orde. Netto Volvo, mooie woning begin vorige eeuw, vrouw, 2 kinderen en een hond. Begreep dat hij na zijn studie medicijnen jarenlang in
het westen heeft gewerkt. Hij is al weer zo’n tien jaar mijn hulp als mijn fysieke motor hapert.

En nu, begin 40, begint de motor, door de gepleegde fysieke roofbouw op mijn lichaam, de laatste
4 tot 5 jaar bij tijd en wijle goed te sputteren. Waar ik de eerste 5 jaren zijn beste klant was, net zoals
van de golfclub – wel betalen nooit komen, ben ik grootverbruiker aan het worden. Gelukkig kennen we nog steeds in Nederland een groot generiek bedrag voor eenieder en NIET de vervuiler die betaalt. Gezien de beperkte feitelijke vernieuwing in de Nederlandse zorgorganisatie blijft dat nog wel jaren zo, dus een afspraakje is snel gemaakt. Daar zijn we weer!

9 minuten krijgt ie vergoed, snel genoeg voor een kwalitatieve doorverwijzing volgens de algemeen geldende richtlijnen. Voor een opgelopen SOA of een doorverwijzing naar de fysio is dat prima. Gelukkig besteedt ie bij echte uitdagingen meer tijd. Dit ten koste van de wachtende 80-jarige oorlog in de wachtkamer. Forse zorgconsumeerders die schijnbaar ook voor werktijd terecht kunnen. Volledige afhankelijk van de kennis van mijn gesprekspartner luister ik aandachtig. Geen idee of hij van alle zaken echt verstand heeft en laat staan of hij voor alle problemen ook echt de beste weg weet.
 

De doorverwijzing naar de specialist brengt me o.a. in het ziekenhuis. Ik volg de adviezen, maar de uitdaging blijft. Een andere specialist lijkt de eerste held tegen te spreken, ik volg de adviezen. Via een ervaringsdeskundige kom ik bij weer een nieuwe held die, u raadt het al, ook een andere mening heeft. Geef ik hem een kans? Volg ik de adviezen? Ik word bewust dat ik onbewust bevorderd ben tot manager van mijn eigen uitdaging. Zonder verstand van zaken voert gezond verstand de boventoon, wetende dat dat bij een echte uitdaging niet voldoet. Tuurlijk ben ik ook eigenwijs en volg ik niet alle adviezen klakkeloos op en “kijk & vergelijk”. Mijn motor moet gemiddeld nog zo’n kleine 30 jaar mee. 

Mijn held in 9 minuten heb ik inmiddels al maanden niet gehoord, de overige helden bevestigen telkens “uw huisarts krijgt alle stukken”. Intervenieert ie? Nee, hij draait spreekuur, telkens heeft ie
9 minuten. Er is vast geen werkinstructie inclusief vergoeding “monitoring bestaande uitdagingen”. Zijn nummer verschijnt niet op mijn Iphone... 

Neem ik hem dat kwalijk? Nee, ik accepteer het al zo’n tien jaar waarvan de laatste 5 jaren bewust. Een dokter moet doen waar ie goed in is; het vak communicatie is tijdens de studie niet aan de orde geweest. Ik zou het wel reuze waarderen als hij, met zijn kennis, mijn ongewilde managementrol over zou nemen. Hoe is dit efficiënt in te richten? Wanneer ik hem wel weer hoor? Als ik zelf moedeloos terugkom met een onopgelost of een nieuw probleem…. zo blijf ik en velen met mij nodeloos dwalen. Hoe voorkom je dat anno 2012?