24-05-2011

Help! De bedrijfsarts valt

Met lede ogen zie ik de uitholling van de medicus in de bedrijfsgezondheid aan. Al die professionals die ooit kozen voor ‘geneeskunst’. De afgelopen decennia veranderde dat al via geneeskunde naar medicijnen. Zijn de bedrijfsartsen van nu verworden tot authentieke Pillendokters? Willen ze dat wel? Feit is dat met de komst van casemanagers, verzuimconsulenten e.d. de rol van de bedrijfsarts drastisch is veranderd.
Hoe heeft het zover kunnen komen; worden wij ook hier gedreven door financieel gewin? Of is de ster van de bedrijfsarts een vallende; zonder dat die geluk brengt? In het verleden was de rol van de bedrijfsarts als adviseur helder. Vooral de afgelopen jaren is de focus bij bedrijven op kort verzuim komen te liggen.

Vroeger werd de bedrijfsarts beschaafd met ‘dokter’ aangesproken; een heer die dit euvel ter hand nam en met strenge oogopslag een oordeel velde. Waar werkgever en werknemer zich veelal in konden vinden. Tegenwoordig woelen flink wat bedrijfsartsen onder hun dekens; het woord ‘verlengde arm constructie’ is hip, kostenbesparend, efficiënt etc. Maar wordt de dokter blij van
een samenwerking met casemanagers en/of andere niet-medici?
Lees meer

Tags: | Comments

05-11-2010

Leuk filmpje

  Lees meer

Tags: | Comments

05-11-2010

Arbo gedoe; goedkoop is duurkoop

We namen het niet zo precies met dat arbo gedoe. Klein bedrijf, 21 man, hard werken en vooral veel lol beleven.

We vielen ook niet in een risicogroep. Geen zware lichamelijke arbeid, de meesten van ons hadden een HBO opleiding en waren erg bezig met hun gezondheid; tussen de middag, 's avonds en in het weekend prettig fanatiek sporten.

Ach, en tuurlijk was er zo nu en dan wel eens iemand een dag ziek. Dat was niet noemenswaardig. We gaven het ook niet door aan de arbodienst. Een verzuimpercentage van 0%, dat hadden we en daar waren we fier op. Niet lullen, maar poetsen.
Lees meer

Tags: | Comments

05-11-2010

De beste speler op de juiste plek

Nederland is ziek zei Lubbers jaren geleden al, gelukkig worden we iets beter! Het leeuwendeel van het huidige ziekteverzuim is langer durend verzuim. En juist bij langer durend verzuim is de gemiddelde organisatie erg goed van vertrouwen...

Want wie geloof je zodra het aankomt op fatsoenlijke bedragen voor verzuim en re-integratie? Wie vertrouw je werkelijk je portemonnee toe? Uit het laatste onderzoek van BG magazine naar arbodienstverlening, blijkt dat organisaties steeds meer eigen regie gaan voeren op verzuim. Ze zijn steeds beter in staat het korte verzuim onder controle te houden.
Lees meer

Tags: | Comments

05-11-2010

Leiderschap, werknemer en vergrijzing

De 10 meest gewilde banen in 2010 bestonden 6 jaar geleden nog niet. Onder de titel shift happens staat op you tube een presentatie die je even doet beseffen hoe rap de tijd voortschrijdt....

Vergrijzing en obesitas zijn de grootste uitdagingen voor werkend Nederland in de jaren die voor ons liggen. Andere begrippen dan een decenia geleden toen werkend Nederland nog in een andere versnelling opereerde en er compleet andere issues speelden.
Lees meer

Tags: | Comments