06-12-2019

De wachtgeld leraar

Ik verbaas me als ik types als Lodewijk Ascher op de barricade zie staan voor minder werkdruk en meer loon. Een paar euro’s extra verandert de motivatie en werkdruk niet voor de gemiddelde werknemer in Nederland. Meer leerkrachten en een degelijke organisatie des te meer. 

Mijn buurvrouw wist me te vertellen dat ze met pensioen gaat op haar 58ste. Ze was benaderd door de stichting van de basisschool waar ze werkt. Die heeft haar geïnformeerd dat het straks niet meer mogelijk is om vroegtijdig eruit te gaan ‘op wachtgeld’ (aanvulling van het participatiefonds op de ww uitkering).  Enigszins verbaasd vroeg ik haar of ze haar baan niet meer leuk vindt? Dat was het probleem niet, maar ze kreeg nu een mooie gelegenheid om te stoppen. De stichting had meerdere leerkrachten gevraagd: er gaan nog ruim 10 personen uit. 

En de demonstraties en het gebrek aan leerkrachten? Dat klopte wel, ze had het ook zwaar. Ze had soms zelfs geen tijd om brood te eten. En…. ze wist niet of het over een aantal jaren nog leuk vindt. Ze neemt het zekere voor het onzekere. Een nieuwe fase en fijn dat ze tot aan de pensioendatum de aanvulling krijgt. Als de pensioendatum opschuift wordt dit aangevuld door het participatiefonds. 

Meer dan 8.800 leraren, schoolleiders en onderwijsassistenten zitten inmiddels zo thuis las ik in 
Het Financiële Dagblad. Ondanks schreeuwende tekorten een uitkering. Werklozen van 55 jaar en ouder met recht op een uitkering tot aan de AOW-leeftijd. Hiervan stond 65% voor de klas. Ontslag als vorm van vroegpensioen.  

Gezondheid is ontslagreden nummer één. Stress en burn-out: klachten die in het onderwijs veel vaker voorkomen dan in andere sectoren. Andere redenen zijn onvoldoende functioneren, een arbeidsconflict, boventalligheid en het aflopen van een tijdelijk contract. Is dat wel echt zo?

Regioplan: “Een significant deel van de WW’ers heeft zich afgekeerd van het primair onderwijs vanwege de extra taken en grote werkdruk, zoals administratie persoonlijke leerplannen, passend onderwijs en dergelijke. Zij noemen dit zelf de voornaamste drempel bij terugkeer naar werk”. 

Ze hebben nog steeds passie voor het vak. Ook willen ze graag aan het werk om meer persoonlijke voldoening te vinden. Invalwerk is een mogelijke oplossing voor terugkeer naar werk las ik. Verlaging van de ervaren werkdruk en administratie, ICT e.d. worden zo omzeild. Een mooie opzet om te re-integreren in het primair onderwijs.

Maar zullen deze mensen hun vroegpensioen door ontslag inruilen voor invalwerk? Lodewijk en collega’s kunnen beter structureel stilstaan bij de organisatie van werk in het onderwijs en de wetgeving die zoiets mogelijk maakt.  


blog comments powered by Disqus