25-02-2020

De skill set van de toekomst!

In 2015 keek het World Economic Forum vooruit naar de vereiste ‘skills’ die nodig zouden zijn in 2020. Dat voorspelde enige wijzigingen in de skills en ook in de mate van belangrijkheid van die skills. De skills samen worden ook wel een ‘skill set’ of ‘skillset’ genoemd. In het Nederlands: vaardigheden. 

Voorspellen in 2015

Kijkend naar de mutaties van 2015 t.o.v. de voorspelling in 2020 was en zou vandaag de dag nog steeds ‘complex problem solving’ de meest belangrijkste zijn. Als grootste stijger is ‘creativity’ voorspeld in 2015 voor dit jaar. Dit met het oog op de komst van nieuwe technieken en producten.

 

Voorspellen in 2018

 

In juni 2018 voorspelde het World Econimic Forum over de beste skills sets: dit keer voor 2030. De skill sets waar substantieel minder gebruik van zal worden gemaakt hebben betrekking op beroepen als kassière, customer service medewerker en data input medewerker. Een toename in de zorg en een afname in de industrie.

 

Er zal meer beroep worden gedaan op de sociale & emotionele skills van mensen hiermee doelend op onder andere communicatie, onderhandelen, empathie en continue leren.  Ook op de technologische skills zal meer een beroep worden gedaan. Dit zijn zaken als IT skills, data analyse en onderzoek. Aldus de voorspelling.

 

Voorspellen voor je eigen bedrijf


Maar hoe voorspel je dit nu voor je eigen bedrijf? Heb jij al eens nagedacht over de ontwikkeling van je eigen markt en wat dat betekent voor je dienstverlening/ producten? En als je je eigen toekomst hebt voorspeld, wat betekent dat dan eigenlijk voor de mensen die vandaag bij je werken?


Vragen die vragen om antwoorden. Je voorspelling is je eigen visie op de markt gebaseerd op je eigen ervaring en input van de vele bronnen in je omgeving. Geen makkelijke klus, maar eens geslecht wel een duidelijke koers biedend om op te varen.

 

De glazen bol

 

Natuurlijk beschikken wij binnen Smart Group niet over een glazenbol, maar wel over de kennis en ervaring om je te helpen met je voorspelling en impact op je organisatie. Wij zijn ook prima in staat om te meten wat de huidige competenties zijn van je mensen en die te vergelijken met de gewenste competenties en een eventuele ontwikkelbehoefte bepalen. Geen glazen bol, maar wel ontzettend leuk om te doen.

 

Mocht je hierover eens van gedachten willen wisselen, dan verneem ik graag van je. Leuke bijkomstigheid dat er een nieuwe subsidie is (SLIM) die je 80% van de kosten tot een maximum van € 25.000 vergoed voor het investeren in je eigen toekomst(voorspelling).


https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

https://www.weforum.org/agenda/2018/06/the-3-skill-sets-workers-need-to-develop-between-now-and-2030/ 

blog comments powered by Disqus