Toekomstbestendig leiderschap

Als ondernemer geen invloed hebben op zaken, terwijl je wel met de gevolgen hebt te dealen. De actualiteit van vandaag. Grip krijgen op situaties die elk moment kunnen omslaan, vraagt om een andere benadering dan voorheen.

Nu het moment aangebroken de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken door het denken vanuit verschillende perspectieven op strategisch niveau te institutionaliseren, een interne dialoog te starten om vanzelfsprekende zekerheden in twijfel te trekken en kritisch te reflecteren op hoe huidige besluiten worden genomen.

Als leider stel je jezelf bij elke strategische beslissing de vraag wat jij met de organisatie wil bereiken, met wie de organisatie dat gaat doen, waarom de organisatie dit wil bereiken en bovenal hoe de organisatie dat denkt te gaan doen. Dit zijn de vier windrichtingen uit het leiderschapskompas van Hannes Leroy en direct toepasbaar voor iedere ondernemer/ directie.

Veel plezier met het lezen.