De toekomst van (hybride) werk!

Voor de pandemie werkte een op de vijf mensen thuis. Gemiddeld minder dan een dag per week. In de pandemie ruwweg de helft en dan voltijds. De thuiswerkende werknemers hebben zich genesteld in hun thuiswerkplek en willen de voordelen van thuiswerken niet weer inleveren.

Veel organisaties onderkennen dat en richten de, zich verminderende, kantoorruimte in als ontmoetingsruimtes waarbij het samen verbinden zeer belangrijk is. Om te komen tot een acceptabele werkwijze worden er projectgroepen en -teams ingericht om de meest ideale aanpak voor werkgever en werknemer te bepalen.

De SER adviseert onze regering. Organisaties voor werkgevers en organisaties voor werknemer overleggen, veelal met wetenschappers om goede en gedragen adviezen uit te brengen. In het geval van thuiswerken rekening houdend met het recht op thuiswerk en de belangen van de bedrijven. In het verschenen advies van de SER kiest zij de gulden middenweg.

Cultuur

Veranderen is voor niemand eenvoudig, zeker niet als je als werkgever of werknemer net iets hebt ‘gekregen’. Vanuit de veranderkunde weten we dat het op een na laatste dat wijzigt in een organisatie de mens is. Het laatste is de cultuur. En om iets te veranderen moet je de noodzaak inzien. Met de komst van Corona zagen we die massaal in. Nu de pandemie voorbij trekt erkennen we die noodzaak minder tot niet.

Competent

Over het algemeen investeren organisaties veel in de vaardigheden van mensen. Maar wat Corona ook leerde was dat we geen idee hadden hoe onze overleggen te structureren/ in te richten, te verbinden en de medewerkers te helpen met de techniek van online werken. Ook nu we weer teruggaan naar kantoor schutteren we nog steeds op meerdere fronten in deze.

Het is belangrijk om in te zetten op preventie van fysieke en mentale klachten, door vergroting van deskundigheid en handhaving bij gezond en veilig hybride werken aldus de SER. Ook beveelt de SER aan om de (digitale) infrastructuur, vaardigheden en cybersecurity te verbeteren die nodig zijn om hybride werken beter en veiliger te doen.

Autonomie

De SER adviseert tot meer onderzoek en deskundigheid voor verspreiding van informatie en praktische tips. De minister werkt aan een “Agenda van de toekomst”. Die bouwt op output gericht werken en vertrouwen. Ze schrijft: “Er waren werkgevers die hier wantrouwend tegenover stonden. Maar ook deze werkgevers zijn inmiddels overtuigd door de goede ervaringen en productiviteit en hebben inmiddels vertrouwen in het werken en leidinggeven op afstand.” De SER heeft zeker ambitie.

Zo roept de SER-werkgevers op afstand te nemen van de traditionele werkinrichting. “Er zal op andere wijze vorm moeten worden gegeven aan het toetsen of de werkenden naar tevredenheid hun taken vervullen. Dit vraagt om vertrouwen tussen werkgever en werkende”. Deze oproep zal zeker niet aan alle organisaties, of beter gezegd leidinggevenden, zijn besteed.

De SER noemt het belang van sturing op resultaat, met aandacht voor de privacy van werkenden en met nieuwe inzet om kwaliteit van werk zichtbaar te maken. De SER baseert zulke aanbevelingen mede op nieuwe indicaties over productiviteit en het al of niet samengaan van technologische mogelijkheden en vertrouwen tussen mensen. Een aanpak die bij organisaties nog enige voeten in de aarde zal hebben.

Verbinden

Hybride werken wordt door de SER aanbevolen om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten. Van belang is bovendien om het overleg tussen werkgever en werknemer hierover te stimuleren om gezamenlijk tot afspraken te komen. Zo kan iedereen de kansen benutten die hybride werken biedt. In het SER-advies houdt thuiswerk het midden tussen een gunst en een recht. Dat geeft het vertrouwen dat hybride werken kan groeien zonder kwesties op de juridische spits te drijven. 

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/toekomst-hybride-werken