De werknemer van morgen!

Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat de veranderingen in de arbeidsmarkt elkaar snel opvolgen en dat dat grote gevolgen heeft voor de benodigde vaardigheden van werkend Nederland. Werkgevers verwachten dat ruim 40% van de huidige vaardigheden zullen veranderen. Dit betekent dat een meerderheid van de werknemers op korte termijn bijscholing nodig heeft. Maar wat moeten zij precies leren? En wat zouden ze willen leren?

Het is duidelijk dat er vraag is naar digitale en technische vaardigheden, maar ook het vermogen om met verandering, complexiteit en onzekerheid om te gaan, is van groot belang. We moeten niet alleen vertrouwen op moderne technologie, maar ook op onze eigen capaciteiten en op elkaar. Mensen zijn en blijven de motor.

Er zijn meerdere studies die zich hebben gebogen over de vraag naar toekomstige vaardigheden, ook wel skills genoemd. Als organisatie zul je je hierin moeten verdiepen en je positie moeten bepalen. Welke skills zijn passend bij jullie beeld van de toekomst. Dit vormt de basis van het in te zetten ontwikkelingsprogramma. De toekomst kan nog even duren, echter het bepalen van je koers en opleiden ook. De urgentie zal je duidelijk zijn.

Het is van belang om duidelijk te hebben waar elke medewerker staat. Wat zijn hun competenties en talenten? Het is ook cruciaal om hun ambities te kennen. Passen de huidige competenties nog bij hun ambitie of sluiten ze beter aan bij onbenutte talenten?

Wij staan klaar om je te helpen bij het in kaart brengen van talenten en ambities, evenals bij het plannen van vervolgstappen voor de werknemers van morgen.

#talent #wendbaarheid #werkplezier